Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Thạch Thất - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Thạch Thất

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Thạch Thất:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QTTD Anh Ngũ Minh nghĩa - Đại Đồng ,Thạch Thất, Hà Nội 0918425038/01652038161
2 QT Lê Quy Chợ Tràng Sơn - Thạch Thất , Hà Nội 0917518103/0979058715
3 QTTD Anh Thịnh Chợ Bò, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội 01696816686/01257273818
4 NT Quang Hồng Thị Trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội 0433601491/ 0913322120
5 QT Nguyễn Thị Thạo Sen Trì, Bình Yên, Thạch Thất , Hà Nội 977131663
6 QTTD Chị Miến Xóm Cầu, Bình Phú, Thạch Thất , Hà Nội 983791031
7 Quầy Thuốc Tân Dược Chị Hoa Ngã Tư Tân Xã , Tân Xã, Huyện Thạch Thất, Hà Nội 965783204
8 QTTN Khánh Huyền Cống Đặng, Hữu Bẵng, Thạch Thất , Hà Nội 1663897299
9 Nhà thuốc Như Quỳnh Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội 00433670953/0944060488
10 Quầy Thuốc Hoàn Dương Ngã 3 Hữu Bằng - Hữu Bằng - Thạch Thất - Hà Nội 915575357