Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Sóc Sơn

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Sóc Sơn:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Quốc Triệu Đông Xuân - Sóc Sơn - SĐT: 01662975750 - 985530409 01662975750 - 985530409
2 QT Tuân Hiền Ninh Kiều -Tân Dân - Sóc Sơn - SĐT: 0985026425 0985026425
3 QT Minh Hải Khu tập thể Z117 Đông Xuân ,Sóc Sơn - SĐT: 0979946978 0979946978
4 NT Thanh Xuân Thanh Trí, Minh Phú, Sóc Sơn - SĐT: 0982505669 0982505669
5 NT Tuấn Hồng 93 Khu 1 đường 2 Phú Minh, Sóc Sơn ( KA15 ) - SĐT: 01689589489 01689589489
6 QTTN 52 Kim Anh ,Thanh Xuân, Sóc Sơn - SĐT: 0982920097 0982920097
7 QTTN Số 1 Đường Bệnh Viện, Tiên Dược, Sóc Sơn - SĐT: 0983.109.692 0983.109.692
8 QT Gia Đình Quốc Lộ 3, Phủ Lỗ, Sóc sơn - SĐT: 0915.144.955 0915.144.955
9 QT Hải Nam B4, chợ Phú Cường, Sóc Sơn - SĐT: 0972723386 0972723386
10 QT Huy Vân Đường 16, Phù Lỗ, Sóc Sơn - SĐT: 01683887168 01683887168
11 Quầy Thuốc Đỗ Tân Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn - SĐT: 0976882490 0976882490
12 QT Bình Định Ninh Kiều, Tân Dân, Sóc Sơn - SĐT: 0985.026.425 0985.026.425
13 NT Ngọc Khánh Sơn Bách, Quang Tiến, Sóc Sơn - SĐT: 0986.299.035 0986.299.035
14 NT Thảo Tâm Số 60 Đường Núi Đôi, Sóc Sơn - SĐT: 01665.176.973 - 0966.846.329 01665.176.973 - 0966.846.329