Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Quốc Oai

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Quốc Oai:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Việt Anh Lập Thạch, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội 01673012655