Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Quốc Oai

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Quốc Oai:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Số 08 ( cô nga ) Yên Thái - Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội 989238754
2 QT Quang Dung Long Phú - Quốc Oai , Hà Nội 987875647
3 QTTD Em Linh Thôn 4 Phù cát - Quốc Oai , Hà Nội 915173467
4 QTTD số 9 Hòa Thạch, Quốc Oai , Hà Nội 0915141453/01698111622
5 QT Đức Vinh 56 TT Quốc Oai, Quốc Oai , Hà Nội 977558289
6 NTTN Phúc An Đối diện cổng bệnh viện Quốc Oai, Quốc Oai , Hà Nội 974223684
7 QT Việt Anh Lập Thạch, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội 1673012655
8 QT Phú Đạt Đội 2 Long Phú, Quốc Oai , Hà Nội 904782920
9 QT Chị Huệ Thôn 7, Cầu Vai Réo, Phú Cát, Quốc Oai , Hà Nội 988245337
10 QT Thu Thủy 1 Yên Nội , Đồng Quang, Quốc Oai , Hà Nội 0987558332/0986925520