Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Quốc Oai - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Quốc Oai

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Quốc Oai:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Số 08 ( cô nga ) Yên Thái - Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội 989238754
2 QT Quang Dung Long Phú - Quốc Oai , Hà Nội 987875647
3 QTTD Em Linh Thôn 4 Phù cát - Quốc Oai , Hà Nội 915173467
4 QTTD số 9 Hòa Thạch, Quốc Oai , Hà Nội 0915141453/01698111622
5 QT Đức Vinh 56 TT Quốc Oai, Quốc Oai , Hà Nội 977558289
6 NTTN Phúc An Đối diện cổng bệnh viện Quốc Oai, Quốc Oai , Hà Nội 974223684
7 QT Việt Anh Lập Thạch, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội 1673012655
8 QT Phú Đạt Đội 2 Long Phú, Quốc Oai , Hà Nội 904782920
9 QT Chị Huệ Thôn 7, Cầu Vai Réo, Phú Cát, Quốc Oai , Hà Nội 988245337
10 QT Thu Thủy 1 Yên Nội , Đồng Quang, Quốc Oai , Hà Nội 0987558332/0986925520
11 Quầy thuốc Đức Tâm 2 Hòa Vôi, Quốc Oai, Hà Nội 0977591900/0936193403