Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Phúc Thọ - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Phúc Thọ

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Phúc Thọ:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Anh Quân Cụm 6 Tam Hiệp, Phúc Thọ , Hà Nội 977456337