Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Phú Xuyên

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Phú Xuyên:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc Phú Đức Cổ Chế, Phúc Tiến, Phú Xuyên , Hà Nội 989653823
2 QT Tân Dược Hồng Minh, Phú Xuyên , Hà Nội 1678313568
3 Quầy Thuốc Chị Hoa Phượng Dực, Xuân La, Phú Xuyên , Hà Nội 978706570
4 Nhà Thuốc Chí Dũng Chợ Đồng Vàng, Hoàng Long, Phú Xuyên , Hà Nội 936416038