Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Phú Xuyên - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Phú Xuyên

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Phú Xuyên:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc Phú Đức Cổ Chế, Phúc Tiến, Phú Xuyên , Hà Nội 989653823
2 QT Tân Dược Hồng Minh, Phú Xuyên , Hà Nội 1678313568
3 Quầy Thuốc Chị Hoa Phượng Dực, Xuân La, Phú Xuyên , Hà Nội 978706570
4 Nhà Thuốc Chí Dũng Chợ Đồng Vàng, Hoàng Long, Phú Xuyên , Hà Nội 936416038
5 Quầy thuốc Tây Thanh Giang Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội 904064089