Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Phú Xuyên

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Phú Xuyên:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QTTD Chị Liền Viên Trang - Hồng Thái - Phú Xuyên - SĐT: 01638826866 01638826866
2 QT Mạnh Cường Hoàng Nguyên, Tri Thủy, Phú Xuyên - SĐT: 0985667262 0985667262
3 Quầy thuốc Phú Đức Cổ Chế, Phúc Tiến, Phú Xuyên - SĐT: 0989653823 0989653823
4 QT Bài Thủy Chợ Đồng Vàng, Hoàng Long, Phú Xuyên - SĐT: 01648008432 01648008432
5 QT Trung Thu Đồng Quan, Phượng Dực, Phú Xuyên - SĐT: 01689057949 01689057949
6 Quầy Thuốc Chị Hảo Phượng Dực, Xuân La, Phú Xuyên - SĐT: 0978.706.570 0978.706.570
7 Nhà Thuốc Chí Dũng Chợ Đồng Vàng, Hoàng Long, Phú Xuyên - SĐT: 0936.416.038 0936.416.038