Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Mỹ Đức

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Mỹ Đức:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QTTD Chợ Vài, Hợp Thanh, Mỹ Đức - SĐT: 0973503150 0973503150
2 QT Tân dược thôn ải, Hợp Thanh, Mỹ Đức - SĐT: 0986199735 0986199735
3 QTTD Chị Nga Chợ Vài, Hợp Thanh, Mỹ Đức - SĐT: 0973503150 0973503150