Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Mê Linh

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Mê Linh:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT hà Liên Xóm Chợ - Mê Linh - SĐT: 0936414282 - 0968932815 0936414282 - 0968932815
2 NT Hiển Vui Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh - SĐT: 0976817085 0976817085
3 NT Minh Quân Thường Lệ, Đại Thịnh Mê Linh - SĐT: 0982871443 0982871443
4 QT Xuân Giang Phố Yên, Tiền Phong, Mê Linh - SĐT: 0978.917.831 0978.917.831
5 QT Hoàng Sinh Lâm Hộ,Thanh Lâm, Mê Linh - SĐT: 0162948995 0162948995
6 QT Ân Đức Khu 4 Nội Đồng, Mê Linh - SĐT: 0964280001 0964280001
7 Quầy Thuốc Thu Phương Tổ 1, TT Quang Minh, Mê Linh - SĐT: 0963.070.097 0963.070.097
8 Quầy Thuốc Tân Dược Chị Chuyên Phú Nhi, Thanh Lâm, Mê Linh - SĐT: 0975703480 0975703480
9 QT Đại Thịnh Khu 6, xóm Hội, THường Lệ, Đại Thịnh, Mê linh - SĐT: 01677744621 01677744621
10 QT Tam Đồng Văn Lôi, Tam Đồng, Mê Linh - SĐT: 0974096036 0974096036
11 NT Phương Nam Chợ Đầu Đờ, Tiến Thịnh, Mờ Linh - SĐT: 0987.588.200 0987.588.200