Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Mê Linh

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Mê Linh:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Hà Liên Xóm Chợ - Mê Linh , Hà Nội 0936414282/0968932815
2 NT Hiển Vui Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 976817085
3 NT Minh Quân Thường Lệ, Đại Thịnh Mê Linh , Hà Nội 982871443
4 QT Xuân Giang Phố Yên, Tiền Phong, Mê Linh , Hà Nội 978917831
5 QT BVĐK Mê Linh Đại Thịnh, Mê Linh , Hà Nội 975399666
6 QT Đại Thịnh Khu 6, xóm Hội, THường Lệ, Đại Thịnh, Mê linh , Hà Nội 1677744621
7 Quầy Thuốc Bình Oanh Văn Lôi, Tam Đồng, Mê Linh , Hà Nội 974096036
8 NT Phương Nam Chợ Đầu Đê, Tiến Thịnh, Mê Linh , Hà Nội 0987588200/0987758589
9 Nhà thuốc Đông Lan Thôn Phú Nhi, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Hà Nội 975703480