Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Mê Linh - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Mê Linh

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Mê Linh:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Hà Liên Xóm Chợ - Mê Linh , Hà Nội 0936414282/0968932815
2 NT Hiển Vui Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 976817085
3 NT Minh Quân Thường Lệ, Đại Thịnh Mê Linh , Hà Nội 982871443
4 QT Xuân Giang Phố Yên, Tiền Phong, Mê Linh , Hà Nội 978917831
5 QT BVĐK Mê Linh Đại Thịnh, Mê Linh , Hà Nội 975399666
6 QT Đại Thịnh Khu 6, xóm Hội, THường Lệ, Đại Thịnh, Mê linh , Hà Nội 1677744621
7 Quầy Thuốc Bình Oanh Văn Lôi, Tam Đồng, Mê Linh , Hà Nội 974096036
8 NT Phương Nam Chợ Đầu Đê, Tiến Thịnh, Mê Linh , Hà Nội 0987588200/0987758589
9 Nhà thuốc Đông Lan Thôn Phú Nhi, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Hà Nội 975703480
10 QT Phương Lan Cầu Yên Vinh, Mê Linh , Hà Nội 0979955285/0961195155