Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Gia Lâm

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Gia Lâm:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT ánh Loan Thôn An Đà - Xã Đặng Xá, Gia Lâm - SĐT: 01697025973 01697025973
2 NT Minh Quang 104 Ngô Xuân Quảng- Gia L.âm - SĐT: 0985129695 - 0987530355 - 0439932566 0985129695 - 0987530355 - 0439932566
3 QT Mây anh Thôn Thuận Tiên, Dương Xá, Gia Lâm - SĐT: 0943671819 0943671819
4 NT Hoài Giang Dốc Lã - yên thường, Gia Lâm - SĐT: 0979381540 0979381540
5 NT Minh Tâm Kios 18 chợ Cổ Bi,Gia Lâm - SĐT: 0989942564 0989942564
6 NT Như ý 261 Voi Phục - Trâu Quỳ, Gia Lâm - SĐT: 0983766962 0983766962
7 NT Đỗ Hương An Đào, Trâu Quỳ, Gia Lâm - SĐT: 01674353181 01674353181
8 Nt Minh Anh (Cô Thìn) Xóm 3, Bát Tràng, Gia Lâm - SĐT: 0973825453 0973825453
9 NT Đức Thắng 12 Dốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm - SĐT: 0979456375 0979456375
10 NT Nguyễn Quyên 22 Đường B, An Đào, Trâu Quỳ, Gia Lâm - SĐT: 0979088260 0979088260
11 NTTN Chị Hương Chợ Sủi, Phú Thị, Gia Lâm - SĐT: 0438276709 0438276709
12 NT Tâm Việt Thực Yến Xóm 2 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm - SĐT: 0963621989 0963621989
13 NT Phương Hoa Thôn Thượng, Gia Lâm - SĐT: 0975435620 0975435620
14 NT An Phát Chợ Gióng Xóm bàn, Phù Đổng, Gia Lâm - SĐT: 0973561587 - 09455850109 0973561587 - 09455850109
15 NT Hà Thủy Xóm tư, chợ Gióng, Gia Lâm - SĐT: 0984924099 0984924099
16 NTTN Chị Lụa Khu TT Cơ Khí Yên Viên, Gia Lâm - SĐT: 0977712272 - 043.8786535 0977712272 - 043.8786535
17 NT Ngọc Tâm Số 1 ngõ 3 Cống Thôn, Yên Viên, Gia Lâm - SĐT: 0976732857 0976732857
18 QT Hải ánh Yên Thường, Gia Lâm - SĐT: 0945111489 0945111489
19 QT Thu Hiền chợ Dương Xá, Dương Xá, Gia Lâm - SĐT: 0984522012 0984522012
20 NT Tú Trang Chợ Dương Đá, Dương Xá, Gia Lâm - SĐT: 0978197180 0978197180
21 QT Anh Trung Xóm 2 Cổng chợ Cầu, Trung Mầu, Gia Lâm ( Đối diện chợ Cầu) - SĐT: 0979381540 0979381540
22 QT Thùy Dương Trung Dương, Kiêu Kỵ, Gia Lâm - SĐT: 0978717307 0978717307
23 QT Khánh Thơm Thôn Dương Xá, Dương Đá, Gia Lâm - SĐT: 0963846345 0963846345
24 NT Minh Đức Kiot 8T Chợ Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm - SĐT: 0976668112 0976668112
25 NT Hùng Hương Kim Âu, Đặng Xá, Gia Lâm - SĐT: 0966682393 0966682393
26 NT Dũng Thắng Dốc Lã, yên Thường, Gia Lâm - SĐT: 0994.372.416 0994.372.416
27 NT Phúc Vân Kiêu Kỵ,( Đối Diện chợ Kiêu Kỵ ) Gia Lâm - SĐT: 0984.964.709 0984.964.709
28 NT Thu Hà 100A Đào Nguyên, Gia Lâm - SĐT: 0982.820.109 0982.820.109
29 QT Việt 24h 458, đường Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm - SĐT: 0967 995 929 0967 995 929
30 NTTN Thôn Phù Dực, xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội - SĐT: 0977.995.685 0977.995.685