Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Gia Lâm

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Gia Lâm:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Dương Xá Dương Đá - Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội 0973399685