Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Đông Anh

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Đông Anh:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Bình Nguyên 1 Đội 5 thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh , Hà Nội 0975469144
2 QT Thúy Mạnh Xóm Bắc, Kim Nỗ,Đông Anh , Hà Nội 0904549275/01662776719
3 Quầy Thuốc Hồng Liên Tổ 13 Ga Đông Anh,TT Đông Anh , Hà Nội 0975645115 /438836922