Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Đan Phượng - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Đan Phượng

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Đan Phượng:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QTTD Chị Huyền La Thạch, Phương Đình , Đan Phượng, Hà Nội 1686983535
2 QT Hải Chiến 132 Nguyễn Thái Học, TT Phùng, Đan phượng , Hà Nội 00433886774/0915911499
3 QTTN Chị Thu Cụm 4, Tân Hội, Đan Phượng , Hà Nội 1254223067
4 Nhà Thuốc Thanh Vỹ Số 47, Liền kề 4, KĐT Tân Tây Đô , Hà Nội 973457536
5 QTTD Bồng Lai, Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội 986567906
6 Chị Oanh Cụm 1 Bồng Lai, Hồng Hà, Đan Phượng , Hà Nội 986325289
7 QT Hải Thắng Cum 2 - Xã Liên Hà - Đan Phượng , Hà Nội 979920459