Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Ba Vì - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Ba Vì

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Ba Vì:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT GPP số 5 Mai Trại, Vạn Thắng, Ba Vì , Hà Nội 1677243315
2 QT Trường Hòa TT Tây Đằng, Ba Vì , Hà Nội 0979039080/0974195077
3 QTTD Em Huệ Quảng Phúc, Yên Bài, Ba Vì , Hà Nội 1653921194