Hệ thống phân phối tại Hà Nội, Huyện Ba Vì

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Hà Nội, Huyện Ba Vì:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QTTD Chị Hoa Cầu Trung Hà - Ba Vì - SĐT: 0988034387 0988034387
2 QT Huy Thủy Đội 2, Cổ Đô, Ba Vì - SĐT: 01646440888 01646440888
3 QT Vũ Đôi Cổng chợ Tản Lĩnh, ba vì - SĐT: 0945549587 0945549587
4 QT số 74 Chi Huyền (Cây xăng Thanh Thủy - Phú Thọ) - Cầu Trung Hà - Ba Vì - SĐT: 0983914543 0983914543
5 QT Em Trang Thôn Muỗi, Yên Bài, Ba Vì - SĐT: 0976627248 0976627248
6 QT GPP số 5 Mai Trại, Vạn Thắng, Ba Vì - SĐT: 01677243315 01677243315
7 QT Liên Phúc TT Tây Đằng, Ba Vì - SĐT: 0916422433 0916422433
8 QT Trường Hòa TT Tây Đằng, Ba Vì - SĐT: 0979.039.080 0979.039.080
9 QTTD Em Huệ Quảng Phúc, Yên Bài, Ba Vì - SĐT: 01653921194 01653921194
10 QTTD Em Thắm Đội 4 thôn Hưng Đạo - Tây Đằng - Ba Vì - SĐT: 0914418123 0914418123
11 NT Hải Đông BV Đk Ba Vì, Ba Vì - SĐT: 0433863324 0433863324
12 QTTN Anh Đức Chợ Tràng, Tâ y Đằng, Ba Vì - SĐT: 0978579686 0978579686
13 QTTN Phương Thảo Xóm Chợ , Phú Châu, Ba Vì - SĐT: 0978899425 0978899425
14 QT Chị Quỳnh Chợ Mai Trai, Vạn Thắng, Ba Vì - SĐT: 0988.205.362 0988.205.362
15 QT Thu Huyền Chợ Thụy An, ba Vì - SĐT: 0948.233.082 0948.233.082