Hệ thống phân phối tại Gia Lai

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Gia Lai:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Kim Hòa Lô số 3, Chợ Chư Sê, TT Chư Sê, Gia Lai - SĐT: 01237779111 01237779111
2 QT Mỹ Dung Alo Bá, Chư Sê, Gia Lai - SĐT: 0905639998 0905639998
3 QT Ngọc Hân Alo Bá, Chư Sê, Gia Lai - SĐT: 0981792239 0981792239
4 QT Thụ Hòa 872 Hùng Vương, TT Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai - SĐT: 0593851081 0593851081
5 NT Lê Lào 7 Tuệ Tĩnh, Đăc Đoa, Gia Lai - SĐT: 0593831263 0593831263
6 QT Uyên Lô 6, Quang Trung, Chợ Đức Cơ, Đức Cơ, Gia Lai - SĐT: 01227070787 01227070787
7 QT Nguyễn Thảo xã Ia Dêr, Ia Grai, Gia Lai - SĐT: 0946543736 0946543736
8 QT số 36 335 Hùng Vương, TT Ia Kha, H. Ia Grai, Gia Lai - SĐT: 01699613938 01699613938
9 NT Thu Hà Ia Hiao, Phú Thiện, Gia Lai - SĐT: 0979353449 0979353449
10 HTB Nhơn Thọ Đường 29 Trần Phú, Tp.Pleiku Gia Lai - SĐT: 0935843944 0935843944
11 NT Hòa 362 Lê Duẩn, Tp.Pleiku, Gia Lai - SĐT: 01687644909 01687644909
12 NT Minh Anh 248 Trường Sơn, TP Pleiku, Gia Lai - SĐT: 0963032499 0963032499
13 NT Quang Trung 04 Quang Trung, Tp.Pleiku, Gia Lia - SĐT: 0593824782 0593824782
14 NT số 13 90 Wuu, Tp Pleiku, Gia Lai - SĐT: 0978582345 0978582345
15 NT Trần Huy Lô 18, chợ Trà Bá, Tp.Pleiku, Gia Lai - SĐT: 0979820446 0979820446
16 QT 56 200 Lê Duẩn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai - SĐT: 0596500678 0596500678
17 QT Nhung (QT 02B) 393 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai - SĐT: 0906426357 0906426357
18 QT Quân Dân 286 Lê Duẩn, Tp.Pleiku, Gia Lai - SĐT: 0983663278 0983663278
19 QT số 02 97 Lê Lợi, Tp.Pleiku, Gia Lai - SĐT: 0962643578 0962643578
20 QT số 05 817 Phạm Văn Đồng, Tp.Pleiku, Gia Lai - SĐT: 0593825094 0593825094
21 QT số 12B 92 Wừu, Tp.Pleiku, Gia Lai - SĐT: 01227610388 01227610388
22 QT số 51 364 Tôn Đức Thắng, Biển Hồ, Tp.Pleiku, Gia Lai - SĐT: 0989443972 0989443972
23 QT Sơn 113 Tô Vĩnh Diện, Tp.Pleiku, Gia Lai - SĐT: 0905702029 0905702029
24 NT Quang Điểm lô 11 Lê Hồng Phong, TX Ayun Pa, Gia Lai - SĐT: 0593852524 0593852524
25 QT số 37 140 Lê Hồng Phong, TX Ayun Pa, Gia Lai - SĐT: 01698039460 01698039460
26 QT số 37_GL 140 Lê Hồng Phong, TX Ayun Pa, Gia Lai - SĐT: 01698039460 01698039460
27 QT Thanh Hiền 35 Võ Thị Sáu, TX Ayunpa, Gia Lai - SĐT: 0982563571 0982563571
28 QT Thanh Tú 17 Lý Thường Kiệt, TX Ayun Pa, Gia Lai - SĐT: 0907709046 0907709046
29 QT Thủy 37 Võ Thị Sáu, Ayunpa, Gia Lai - SĐT: 01644005366 01644005366