Hệ thống phân phối tại Đắk Lắk

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Đắk Lắk:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Cô Lý 39 Hòa An, Xã EaNuol, Buôn Đôn 05003.784.035
2 QT Happy 1 Buôn EaRong B, Xã KrongNa, Buôn Đôn 0987.043.293
3 QT An Hòa Buôn Kđung, Xã EaNuol, Buôn Đôn 01678.939.004
4 QT Thu Ngọc Buôn Kđung, Xã EaNuol, Buôn Đôn 0963.389.350
5 QT Nguyễn Mùi Buôn Niêng 2, Xã EaNuol, Buôn Đôn 01637.877.938
6 Qt Thuúy Hà Buôn Tulb, Eawer, Buôn Đôn 0907.676.458
7 NT số 14 (Hpi Bya) Earong B, Krông Na, Buôn Đôn 05003.783.189
8 Qt Quyền Nga Hòa An – EaNuol, Buôn Đôn 0964.025.567
9 Qt Thành Đạt Hòa Nam 1, EaNuol, Buôn Đôn 0984.145.762
10 Qt Ngọc Thông Hòa Phú – EaNuol , Buôn Đôn 0987.920.047
11 Qt Sôố 7 Kios B18, Chợ Buôn Đôn, Buôn Đôn 0982.841.177
12 NT Thanh Bình km9, Hòa An, EaNuôl, Buôn Đôn 0979.638.808
13 Qt Ánh Nga Tân Thành, EaNuol, Buôn Đôn 0973.140.827
14 QT Minh Thùy Thôn 10, Xã Tân Hòa, Buôn Đôn 0977.124.674
15 Qt Thanh Vinh Thôn 10,Tân Hòa, Buôn Đôn 0989.448.554
16 QT Bảo An Thôn 12, Xã Tân Hòa, Buôn Đôn 01626.830.034
17 QT Thanh Tâm Thôn 14, Xã Tân Hòa, Buôn Đôn 01667.867.779
18 QT Hà thôn 15, Tân Hòa, Buôn Đôn 0978.757.889
19 QT My Dung Thôn 4, Xã EaHur, Buôn Đôn 0963.144.079
20 QT Tây Thôn 7, Xã EaWer, Buôn Đôn 0947.024.047
21 QT Nguyễn Thị Thu Huyền Thôn 7, Xã EaWer, Buôn Đôn 0962.443.777
22 QT Hà Trang Thôn 9, Xã Tân Hòa, Buôn Đôn 0974.527.536
23 QT Số 5 Trung Tâm Chợ Buôn Đôn, Buôn Đôn 0986.994.178
24 Qt Quỳnh Lan Chợ Kim Châu, Cư Kuin 05003.639.917
25 ĐL TT Tuệ Nhung Chợ Kim Châu, Hòa Hiệp, Cư Kuin 05003.639.727
26 Qt Lê Minh Hùng Chợ Kim Châu, Hòa Hiệp, Cư Kuin 0935.288.559
27 NT Hồng Ân Chợ Kim Châu, Hòa Hiệp, Cư Kuin 0945.222.147
28 NT Thúy Phượng Chợ Trung Hòa, Ea Tiêu, Cư Kuin 01998.877.567
29 Qt Số 9 Chợ Trung Hòa, Ea Tiêu, Cư Kuin 05003.636.670
30 Qt Tây (chị Tuyết) Chợ Trung Hòa, Ea Tiêu, Cư Kuin 0935.119.294
31 QTT Chị Lệ Chợ Trung Hòa, Ea Tiêu, Cư Kuin 0935.473.073
32 Qt Số 22 Chợ Trung Hòa, EaTieu, Cư Kuin 0918.377.166
33 Qt Đặng Hồng Sâm Chợ Việt Đức 4, Ea Ninh, Cư Kuin 0986.578.052
34 Qt Tây Ngã 3 Việt Đức 3, Cư Kuin 0914.304.624
35 Qt Số 19 Ql27, Ea Tieu, Cư Kuin 01232.779.799
36 Qt Số 26 Ql27, Thôn 3, EaTieu, Cư Kuin 0935.429.119
37 Qt Số 15 Thôn 1 – Eaktur, Cư Kuin 05003.636.604
38 Qt Tây Thôn 1, Ea Ktua, Cư Kuin 0934.033.678
39 Qt Ngọc Hân Thôn 13 – Ea Tiêu, Cư Kuin 0979.721.209
40 Qt Minh Huy Thôn 2, EaTieu, Cư Kuin 01268.443.199
41 Qt Thanh Bình Thôn 8 – Eabhok, Cư Kuin 0905.737.700
42 Qt Số 119 Thôn 9, Ea Tiêu, Cư Kuin 0917.737.377
43 Qt Tuệ Minh Thôn Nam Hòa, Đray Bhang, Cư Kuin 0904.937.779
44 Qt Tây 104 Hùng Vương, TT Quảng Phú, Cư Mgar 05003.834.273
45 Qt Số 18 104 Hùng Vương, TT Quảng Phú, Cư Mgar 0942.004.664
46 NT Ngọc Thịnh 109 CMT8, TT Quảng Phú, Cư Mgar 0905.641.111
47 NT Khánh Ly 122 Thôn 1, Eapôk, Cư Mgar 01662.448.107
48 NT Tình Oanh 123 Nguyễn Du, TT Quảng Phú, Cư Mgar 05003.834.110
49 Qt Thành Tài 166 Hùng Vương, TT Quảng Phú, Cư Mgar 0948.932.637
50 Qt Cẩm Tú 20 Tỉnh Lộ 8, Quảng Tiến, TT Quảng Phú, Cư Mgar 0935.980.303
51 Qt Số 10 22 CMT8, TT Quảng Phú, Cư Mgar 05003.533.695
52 Qt Tây ( Chị Hà ) 24 Tỉnh Lộ 8, Buôn Sư, Cư Suê, Cư Mgar 0905.426.949
53 Qt An Bình 34 CMT8, TT Quảng Phú, Cư Mgar 0974.369.172
54 NT số 7 45 Hùng Vương, TT Quảng Phú, Cư Mgar 0914.450.505
55 Qt Quỳnh Mai 45 Km18, QL14, Cuor Đăng, Cư Mgar 0905.474.353
56 Qt Quảng Phú 57 Hùng Vương, TT Quảng Phú, Cư Mgar 0983.841.110
57 Qt Phú Thiện 62 CMT8, TT Quảng Phú, Cư Mgar 0979.545.491
58 QT DN số 8 63 CMT8, TT Quảng Phú, Cư Mgar 0983.834.281
59 Qt Tây 64 Thôn 1, Cư Suê, Cư Mgar 0975.324.107
60 Qt Số 12 69 CMT8, TT Quảng Phú, Cư Mgar 01292.500.787
61 Qt Số 11 71 Hùng Vương, TT Quảng Phú, Cư Mgar 0932.492.122
62 Qt Số 6 79 Tỉnh Lộ 8, TT Ea Pok, Cư Mgar 05003.530.086
63 Qt Hà Vy 83 CMT8, TT Quảng Phú, Cư Mgar 0978.193.400
64 NT Mỹ Anh 89 Tỉnh lộ 8, Eapôk, Cư Mgar 0905.718.438
65 Qt Tây Chợ Ea Pôk, TT ea Poc, Cư Mgar 0987.067.080
66 Qt Tây Km14, QL14, Cuok Đang, Cư Mgar 0938.567.655
67 Qt Kim Phụng Ql14, Ngã 3 Cuor Đăng, Cư Mgar 0968.132.108
68 Qt Bảo Nguyên Thôn 1, Eakbang, Cư Mgar 0935.635.454
69 Qt Hoàng Nguyên Tỉnh Lộ 8, Cusue , Cư Mgar 0935.873.897
70 Qt Hùng Duyên Tỉnh Lộ 8, Cusue , Cư Mgar 0947.447.939
71 QT Ngọc Thúy Tỉnh lộ 8, Thôn 2, TT Ea Poc, Cư Mgar 0983.410.481
72 QT Số 8 Tỉnh lộ 8, thôn 3, Eapôk, Cư Mgar 0977.701.414
73 Qt Ánh Nguyệt 01 Trần Phú, Chợ 82, Ea Hleo 0935.484.989
74 Qt Hương Thảo 420 Giải Phóng, Ea Hleo 0909.137.149
75 Qt Gia Khang 455 Giải Phóng, Ea Hleo 0949.187.272
76 Qt Hoàng Lực 480 Giải Phóng, Ea Hleo 05003.777.180
77 QTDN số 3 Hoàng Lực 480 Giải Phóng, Ea Hleo 0905.877.180
78 Qt Phong Phú 1 501 Giải Phóng, Ea Hleo 0985.309.315
79 Qt Hồng Ngọc 55 Trần Phú, Ea Hleo 01682.850.083
80 Qt Chuyên Thanh 63 Trần phú, Chợ 82, Ea Hleo 0982.022.024
81 Qt Trâm 65 Trần Phú, Chợ 82, Ea Hleo 0982.436.567
82 Qt Phong Phú 67 Trần Phú, Chợ 82, Ea Hleo 0977.365.246
83 Qt Hải Tấn Chợ 72, Ea Hleo 0978.629.228
84 Qt Minh Hương Chợ 72, Ea Nam , Ea Hleo 0903.597.256
85 QT Thu Nguyệt km 72 Chợ Ea Nam, Ea Hleo 01658.271.843
86 Qt Thủy Quân Ql 14, Km82, Giải Phóng, Ea Hleo 0934.613.550
87 Qt Trung Tâm Trung Tâm Chợ 82, Ea Hleo 05003.777.729
88 Qt Bác Sĩ Tuấn 126 Nguyễn Tất Thành, TT EA Kar, Ea Kar 0916.625.215
89 Qt Đức Thịnh 248 Nguyễn Tất Thành, TT Ea Kar, Ea Kar 01649.410.401
90 QT Tây 256 Nguyễn Tất Thành, Ea Kar 05003863198 -05003624575
91 Qt Ngọc Giang 89 Nguyễn Tất Thành, Eakau, TT Ea Kar, Ea Kar 0908.590.997
92 Qt Sô 26 KM51, Ea Bar, Ea Kar 0989.447.434
93 Qt Hồng Ân KM51, Eakmut, Ea Kar 0918.641.177
94 QT Ngọc Mẫn QL 26 Km51, Eak Mút, Ea Kar 05003625959-0905100000
95 QT Tín Tâm QL 26 km62, Ea Kar 01656.175.168
96 QT Phượng Nam 20 Âu Cơ, TT Ea Sup, Ea Sup 01664.277.007
97 QT Hùng Phước 25 Âu Cơ, TT Ea Sup, Ea Sup 0979.430.261
98 QT Bảo Hoàng 259 Hùng Vương, Ea Sup 0949.316.264
99 QT Thanh Hằng 263 Hùng Vương, Ea Sup 0973.378.517
100 QT Tây 263 Hùng Vương, TT Ea Sup, Ea Sup 0905.319.368
101 QT Trung Tâm 36 Lạc Long Quân, Ea Sup 0978.871.789
102 QT Phương Anh 46 Hùng Vương, Ea Sup 05003.688.292
103 QT Thu Bông 55 Hùng Vương, Ea Sup 0914.212.099
104 ĐL Thuốc Tây 55 Hùng Vương, TT Ea Sup, Ea Sup 05003.687.898
105 QT Gia Nguyễn 57 Âu Cơ, Ea Sup 0973.037.531
106 QT Phương Tâm 86 Hùng Vương, Ea Sup 0903.072.278
107 Long Nhật Thôn 7, Ya Mot, Ea Sup 0916.443.995
108 QT Số 2 Trong TT Chợ EaSup, Ea Sup 05003.688.292
109 Qt Thuyền Hà 18 Chợ Hòa Trug, Ea Bông, TT Buôn Trấp, Krong Ana 0947.482.992
110 Qt Đức Chính 183 Thôn Quỳnh Tân, TT Buôn Trấp, Krong Ana 05003.637.640
111 NT sô 4 189 Ngyễn Tất Thành, TT Buôn Trấp, Krong Ana 0917.894.489
112 Qt Thiện Hạnh 2 30 Nguyễn Tất Thành, TT Buôn Trấp, Krong Ana #VALUE!
113 Qt Trung Tâm 4 Nơ Trang Long TT Buôn Trấp, Krong Ana 0939.729.902
114 Qt Số 5 59 Hùng vương, TT Buôn Trấp, Krong Ana 0987.365.380
115 NT Thiên Anh 61 Nguyễn Tất Thành, TT Buôn Trấp, Krong Ana 05003.637.678
116 Qt Thiện Hạnh 1 Ea Bông, TT Buôn Trấp, Krong Ana #VALUE!
117 Qt Hoàn Hảo Ngã 3 Quỳnh Tân, TT Buôn Trấp, Krong Ana 0977.544.199
118 Qt Minh Vân Tân Lâp, Ea Na, Krong Ana 0905.324.948
119 Qt Ngọc Ân Thôn 3, Quỳnh Tân, TT Buôn Trấp, Krong Ana 0972.550.404
120 NT Tây thôn Tân Thắng, EaNa, Krong Ana 05003.638.690
121 Qt DN Krong Bông 196 Nguyễn Tất Thành, TT Krong Kmar, Krong Bông 01676.990.463
122 Qt Hòa Liêm 225 Nguyễn Tất Thành, TT Krong Kmar, Krong Bông 05003.733.733
123 QT Thiều Nhân Bun Đăng Kul, Eaturn, Krong Bông 0976.716.040
124 Qt Ngọc Ánh Chợ Chiều, Khuê Ngọc Điền, Krong Bông 0914.345.207
125 Qt Tây Chợ Chiều, Khuê Ngọc Điền, Krong Bông 0964.495.559
126 Qt Phương Trang Chợ Chiều, Khuê Ngọc Điền, Krong Bông 0987.537.423
127 Qt Tây Chợ Ea Trul, Krong Bông 05003.734.008
128 NT Trung Tâm chợ Krong KMar, Krong Bông 05003732283-01676000000
129 Qt Vạn Thành Chợ Krong Kmar, TT Krong Kmar, Krong Bông 05003.732.222
130 Qt Thanh Xuân Chợ Krong Kmar, TT Krong Kmar, Krong Bông 0949.732.208
131 Qt Tây Chợ Krong Kmar, TT Krong Kmar, Krong Bông 0976.674.877
132 Qt Thịnh Tâm Thôn 1, Cưkty, Krong Bông 0988.595.579
133 Qt Tây Thôn 1, Ea Trul, Krong Bông 0976.685.081
134 Qt Tây Thôn 2, Dâng Kang, Krong Bông 0974.763.033
135 Qt Tường Vi Thôn 3, Hòa Sơn, Krong Bông 0978.308.370
136 QT Tây Nguyễn Công Hùng Thôn 4, Khuê Ngọc, Krong Bông 01686.065.184
137 Qt Dũng Phương Thôn 7, Cưkty, Krong Bông 0983.635.478
138 Qt Lệ Kim Thôn Thanh Phú, Hòa Sơn, Krong Bông 01678.943.356
139 Qt Hoài Thu Chợ Pong Đrang, Krong Buk 0972.354.206
140 QT Phương Ngân Chợ PơngĐrang, Krong Buk 0984.506.128
141 Phòng Khám B/s Thành Cư Né, Krong Buk 01643.442.615
142 Qt Tây ( Cô Vân ) Cư Né, Krong Buk 0985.730.602
143 Qt Bích Ngọc Ql 14, Chợ Pơng Đrang, Krong Buk 01649.811.091
144 QT số 11 (Trường An) Ql 14, Chợ Pơng Đrang, Krong Buk 05003.874.337
145 Qt Thái Bình Ql 14, Chợ Pơng Đrang, Krong Buk 05003.874.343
146 Qt Trung Tín Ql 14, Chợ Pơng Đrang, Krong Buk 0976.716.263
147 NT Minh Châu QL14 Chợ PơngĐrang, Krong Buk 0947567079 -0945455777
148 NT Thẩm Thiên Phát QL14, Thôn 12, Pong Đrang, Krong Buk 0973.131.879
149 QT Trung Hiếu Tân Lập 4 Chợ PơngĐrang, Krong Buk 0935.580.935
150 Qt Thúy Loan Thôn 7, Pơng Đrang, Krong Buk 0906.465.830
151 Qt Bích Vân Thôn 8, Pong Đrang, Krong Buk 01635.898.769
152 Qt Gia Bảo Thôn 9, Pơng Đrang, Krong Buk 01699.929.851
153 Qt Thành Trúc Thôn 9, Pơng Đrang, Krong Buk 0905.992.007
154 Qt Ánh Nga Thôn Tân Lập 3, Pong Drang, Krong Buk 0975.919.997
155 ĐL Thuốc Số 34 , Krong Buk 0917.888.377
156 Qt Thiên Lý 01 Trần Phú, TT Krong Năng, Krong Năng 0973.965.151
157 Qt Số 2 118 Nguyễn Tất Thành, TT Krong Năng, Krong Năng 0978.554.515
158 Qt Minh Thúy 120 Tân Lập, Ea Na, Krong Năng 05006.522.947
159 Qt Trọng Hồng 18 Thôn Trung Hồ, Ea Hồ, Krong Năng 0988.526.780
160 Qt Số 6 99 Hùng Vương, TT Krong Năng, Krong Năng 05003.675.624
161 Qt Số 6 Chợ Krong Năng, TT Krong Năng, Krong Năng 0935.762.122
162 Qt Tây ( Cô Lan ) Chợ Phú Xân, Krong Năng 0979.975.576
163 Qt An Tâm Ea Bông, Krong Năng 0905.400.443
164 Qt Tây ( Cô Hoa ) Phú Xuân, Krong Năng 05003.675.674
165 Qt Số 3 Quỳnh Tân 2, TT Buôn Trấp, Krong Năng 01666.969.686
166 Qt Vinh Thùy Thôn 2, Trung Hồ, Ea Hồ, Krong Năng 0963.147.647
167 Qt Trung Khoa Thôn Trung Hồ, Ngã 4 EaHồ, Krong Năng 0985.554.846
168 Qt Lan Chi Trung Hồ, EA Hồ, Krong Năng 0919.791.123
169 Qt Sơn Tính 158 Lê Duẫn TT Phước An, Krong Pak 0905.843.839
170 Qt Số 8 166 Lê Duẫn, TT Phước An, Krong Pak 0982.552.223
171 Qt Hoàng Long 19 Phan Bội Châu – TT Phước An, Krong Pak 0976.445.882
172 Qt Số 9 19 Trần Hưng Đạo, TT Phước An, Krong Pak 0947.697.474
173 Qt Vĩnh Phước 191 Quang Trung, TT Phước An, Krong Pak 05003.521.236
174 QT số 10 301 Trần Hưng Đạo, TT Phước An, Krong Pak 05003.521.030
175 qt Như Quỳnh 408 Giải Phóng, TT Phước An, Krong Pak 0979.208.739
176 QT DN Số 2 65 Lê Duẫn, TT Phước An, Krong Pak 0942.499.777
177 Qt Số 1 73 Lê Duẫn, TT Phước An, Krong Pak 01684.995.927
178 Qt Bảo Nam Chợ 719, Eakly, Krong Pak 0909.190.413
179 Qt Số 11 chợ Phước An, TT Phước An, Krong Pak 0935.948.087
180 NT 11 Cổng chính Chợ Phước An, TT Phước An, Krong Pak 05003522197 -01689846317
181 Qt Hồng Ân EaKly, Krong Pak 0918.641.177
182 Qt Thiện Nhân Khối 7, TT Phước An, Krong Pak 0976.780.880
183 Qt Nhuận Thiện Km 22 QL 26, Ea Kenh, Krong Pak 0977.986.270
184 ĐL thuốc tây km 24 , Krong Pak 05003515507 -0975945145
185 QT số 3 KM 38 Chợ Ea Phê, Krong Pak 0979.380.309
186 NT số 09 km 38 QL 26, Ea Phê, Krong Pak 05003.523.621
187 QT Hoàng Phúc Km 38, Ql 26, EaPhê, Krong Pak 0937.190.966
188 QT 15 km 43, QL 26, Ea Kly, Krong Pak 05003.529.222
189 Qt Tây ( Cô Phiên ) km 44 Ql 26, Chợ KrôngBuk, Krong Pak 0905.523.830
190 Qt Thanh Thúy Km 52 QL 26, Chợ Hòa An, Hòa An, Krong Pak 0975.573.932
191 Qt Số 4 km19 QL26, Tân Bình, EaKNuec, Krong Pak 05003.514.808
192 Qt Tân Bình Km19, QL26, Tân Bình, EaKNuec, Krong Pak 0986.696.986
193 Qt Số 3 Km23, QL26, Ea Kênh, Krong Pak 05003.515.165
194 Qt Bảo An KM23, QL26, Tân Trung, Ea Kênh, Krong Pak 0975.945.145
195 QTDN số 6 km38 QL26, Phước Hòa, EaKuang, Krong Pak 05003523798 -0905499440
196 Qt Bình Tâm Km38, QL 26, Ea Phê, Krong Pak 0978.220.556
197 Qt Anh Tuấn Km49 – Ql26 – Eakly, Krong Pak #VALUE!
198 Qt Tây ( Cô Hồng ) Km49, QL26,Eakly, Krong Pak 01653.652.727
199 Qt Chí Nguyên Km49, QL26,Eakly, Krong Pak 0945.264.545
200 Qt Số 47 Ql26, Thôn Tân Thành, Ea Yong, Krong Pak 01667.646.258
201 Qt Huy Hoàng Tân Lâp, Ea Yong, Krong Pak 0976.270.627
202 Qt Số 19 Thôn 10, Eakly, Krong Pak 05003.529.150
203 Qt Linh Nga Thôn 17 – Hòa Đông, Krong Pak 0915.811.045
204 QT số 8 Thôn 18, Hòa Tiến, Krong Pak 0939.181.222
205 Qt Điệp Anh Thôn 1B – Hòa Tiến, Krong Pak 0909.457.382
206 Qt Số 29 Thôn 1B, Hòa Tiến, Krong Pak 0946.539.589
207 Qt Số 30 Thôn 3, Tân Tiến, Krong Pak 0977.351.043
208 Qt số 9 Thôn 4, Ea Phê, Krong Pak 05003.523.631
209 Qt Diễm My Thôn 4, Hòa An, Krong Pak 01678.930.927
210 Qt Tây Thôn 5, Tân Tiến , Krong Pak 01267.791.196
211 QT số 7 Thôn Tân Lập, EaYong, Krong Pak 0987.828.207
212 Qt Tây ( Chị Dung ) Thôn Tân Thành, Eayong, Krong Pak 01697.761.579
213 Qt Số 37 Tổ Dân Phố 11, TT Phước An, Krong Pak 0986.809.757
214 QT Yên Linh TDP 1 TT Liên Sơn, Lắk 0982.262.928
215 Qt Phương Trang 01 Lý Thường Kiệt, TP Buôn Mê Thuột 0935.444.747
216 Qt Vinh Sơn 01 Quang Trung, TP Buôn Mê Thuột 05003.854.698
217 QT số 37 101 Lê Hồng Phong, TP Buôn Mê Thuột 05003.855.011
218 QT Việt Anh 104 Phan Huy Chú, P.Khánh Xuân, TP Buôn Mê Thuột 0915.963.558
219 QT số 33 106 Mai Hắc Đế, Thống Nhất, TP Buôn Mê Thuột 0914.069.727
220 QT số 3 107 Nguyễn Thị Định, TP Buôn Mê Thuột 0947.108.379
221 Qt Thùy Trang 119 Lý Thái Tổ, TP Buôn Mê Thuột 0938.272.689
222 QT 82 119 Y Wang, P.EaTam, TP Buôn Mê Thuột 0909.474.799
223 Qt số 34 121A Lê Duẫn, Ea Tam, TP Buôn Mê Thuột 05003.850.420
224 Qt Kim Ngân 122 Nguyễn Văn Linh, TP Buôn Mê Thuột 0906.477.747
225 QT Số 32 124 Lê Duẫn, TP Buôn Mê Thuột 05003.855.771
226 Qt Tân Hồng Đức 132 Mạc Thị Bưởi, TP Buôn Mê Thuột 05003.757.799
227 Qt Số 22 132 Nguyễn Thái Bình, Hòa Thắng, TP Buôn Mê Thuột 05003.862.971
228 Qt Bình Minh 133 Điện Biên Phủ, TP Buôn Mê Thuột 05003.852.231
229 Qt Số 103 138 Nguyễn Chí Thanh, TP Buôn Mê Thuột 0905.106.003
230 NT DN Cường Thịnh 141 Đinh Tiên Hoàng, TP Buôn Mê Thuột 0905.362.853
231 Qt Khỏe Đẹp Hơn 141 Phạm Văn Đồng, TP Buôn Mê Thuột 0943.305.253
232 Qt Thanh Nhàn 148 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Buôn Mê Thuột 0905.616.960
233 Qt Số 11 150 Hà Huy Tập, TP Buôn Mê Thuột 0912.684.040
234 Qt Số 41 151 Ngô Quyền, Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuột 05003.956.243
235 Qt Số 81 154 Nguyễn Thái Bình, Hòa Thắng, TP Buôn Mê Thuột 0973.676.188
236 Qt Phúc Khang 161 Hà Huy Tập, TP Buôn Mê Thuột 05003.552.552
237 Qt Dân An Đường 161 Lê Hồng Phong, TP Buôn Mê Thuột 0914.178.886
238 Qt Số 60 161 Võ Văn Kiệt, TP Buôn Mê Thuột 05003.868.062
239 Qt Tường Vi 16B A Ma Jhao, TP Buôn Mê Thuột 0979.234.714
240 Qt Số 30 176 Phạm Văn Đồng, TP Buôn Mê Thuột 05003.823.410
241 Qt Số 69 179 Y Wang, TP Buôn Mê Thuột 0915.644.141
242 NT Tân Thái Bình 18 Nơ Trang Long, TP Buôn Mê Thuột 05003.853.629
243 QT Huy Cường 18 QL 14, Hòa Khánh, TP Buôn Mê Thuột 0987770600 -0947770600
244 Qt Đông Dương 184 Ngô Quyền, TP Buôn Mê Thuột 0933.997.888
245 Qt quỳnh Anh 187 Nguyễn Công Trứ, TP Buôn Mê Thuột 0987.177.757
246 Qt Hưng Thịnh 189 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Buôn Mê Thuột 0973.896.958
247 Qt Bình Dân 19 Nguyễn Công Trứ, TP Buôn Mê Thuột 05008.558.789
248 NT Hương Giang 193 QL 14, thôn 5, chợ Đạt lý, Hòa Thuận, TP Buôn Mê Thuột 0935.409.900
249 QT Thiện Hạnh 197 Y Wang, P. EaTam, TP Buôn Mê Thuột 0973.590.707
250 Qt Số 26 208 Y Moan, TP Buôn Mê Thuột 0943.035.757
251 Qt Số 55 209 Nguyễn Văn Cừ, Tân Lập, TP Buôn Mê Thuột 0944.682.779
252 QT 62 212 Phan Huy Chú, P.Khánh Xuân, TP Buôn Mê Thuột 0977.348.473
253 Nt Công Thành 221 Phan Bội Châu, TP Buôn Mê Thuột 05003.810.547
254 Qt Thu Vân 221 Võ Văn Kiệt, TP Buôn Mê Thuột 0915.511.212
255 Qt Bắc Ninh 224 Nguyễn Lương Bằng, TP Buôn Mê Thuột 0987.560.278
256 QT 107 224 QL 14, thôn 5, chợ Đạt lý, Hòa Thuận, TP Buôn Mê Thuột 0937.717.004
257 QT số 71 23 Y Wang, Eakao, TP Buôn Mê Thuột 0935.482.018
258 Qt Như Lương 233 Đinh Tiên Hoàng, TP Buôn Mê Thuột 05003.854.704
259 Qt Tây 233 Đinh tiên Hoàng, TP Buôn Mê Thuột 05003.854.780
260 Qt Số 31 245 Đinh Tiên Hoàng, TP Buôn Mê Thuột 0941.155.775
261 Qt Số 56 245 Hà Huy Tập, TP Buôn Mê Thuột 0969.896.173
262 Qt Tân An 25 Lý Tự Trọng, TP Buôn Mê Thuột 0935.983.795
263 Qt Tây 25 Lý Tự Trọng, TP Buôn Mê Thuột 0975.911.411
264 Qt Minh An 254 Hà Huy Tập, TP Buôn Mê Thuột 01239.192.727
265 Qt Số 24 257 Ngô Quyền, TP Buôn Mê Thuột 0907.700.702
266 Qt Ngọc Tài 26 Lê Văn Hưu, TP Buôn Mê Thuột 05003.839.494
267 Qt Số 63 262 Võ VĂn Kiệt, TP Buôn Mê Thuột 0975.828.741
268 Qt số 46 27 Đinh tiên Hoàng, Tự An, TP Buôn Mê Thuột 0948.404.687
269 Qt Sôố 16 273 Hoàng Diệu, TP Buôn Mê Thuột 0905.100.266
270 QT 133 273 Y Wang, P.EaTam, TP Buôn Mê Thuột 0916.466.567
271 Qt An Phước 274 Phạm Văn Đồng, Tân Hòa, TP Buôn Mê Thuột 0976.763.419
272 Qt Số 68 28 Y Wang, TP Buôn Mê Thuột 0905.006.787
273 NT DN Số 52 284 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Mê Thuột 05003.865.162
274 Qt Thiên An 29 Chợ Phan Chu Trinh, TP Buôn Mê Thuột 0916.241.717
275 QT 97 29 Phan Huy Chú, P.Khánh Xuân, TP Buôn Mê Thuột 0913.214.574
276 Qt Bảo An 298 Nguyễn Thái Bình, TP Buôn Mê Thuột 0935.366.628
277 Qt Hiền Sương 303 Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Mê Thuột 0938.089.638
278 Qt Số 51 304 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Mê Thuột 01669.259.432
279 Qt Nhật Khang 325 Ngô Quyền, TP Buôn Mê Thuột 0942.687.986
280 Qt Số 61 337/2 Võ Văn Kiệt, Chợ Duy Hòa, TP Buôn Mê Thuột 05003.868.013
281 Qt Vạn Phúc 34 Nguyễn Thái Bình, TP Buôn Mê Thuột 0934.909.085
282 NT số 59 341 Võ Văn Kiệt, Chợ Duy Hòa, TP Buôn Mê Thuột 0909.725.770
283 NT Ngọc Minh 348 Hoàng Diệu, TP Buôn Mê Thuột 05003.811.184
284 Qt Số 45 35 A Ma Khê, TP Buôn Mê Thuột 05003.599.799
285 QT Phúc Huy 35 Thôn 1, Chợ Eakao, TP Buôn Mê Thuột 0972.466.227
286 Qt Số 40 373 Phan Chu Trinh, TP Buôn Mê Thuột 05003.951.597
287 Qt Năm Tình 38 Chợ Đạt Lý, Thôn 2, Eatu, TP Buôn Mê Thuột 0968.573.052
288 QT Châu Anh 387 Nguyễn Thị Định, TP Buôn Mê Thuột 0978.104.709
289 Qt Số 67 388 Lê Duẫn, TP Buôn Mê Thuột 0915.808.043
290 Qt Vạn An 39 Lý Tự Trọng, TP Buôn Mê Thuột 0962.161.140
291 Qt Bích Nga 39 Thôn 3, Hòa Phú, TP Buôn Mê Thuột 01699.090.534
292 QT tây số 58 393 Võ Văn Kiệt, TP Buôn Mê Thuột 05003.868.053
293 Qt Số 42 395 Phan Chu Trinh, Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuột 05003.951.681
294 NT số 35 400B Lê Duẩn, TP Buôn Mê Thuột 0984.949.565
295 Qt Phúc An 418 Lê Duẫn, TP Buôn Mê Thuột 0985.972.477
296 Qt Thu Thủy 420 Phan Bội Châu, TP Buôn Mê Thuột 01638.033.118
297 Qt Quỳnh Như 420 Võ Văn Kiệt, TP Buôn Mê Thuột 0978.188.018
298 NT Minh Trang 443B Phan Bội Châu, TP Buôn Mê Thuột 0915.477.993
299 Qt Số 66 460 Lê Duẫn , TP Buôn Mê Thuột 05003.860.185
300 Qt Qt Mai Linh 463 Phạm VĂn Đồng, TP Buôn Mê Thuột 0978.354.868
301 Qt Minh Tâm 465 Lê Duẫn, TP Buôn Mê Thuột 01670.685.570
302 QT Minh Châu 47a Nguyễn Thái Bình, Hòa Thắng, TP Buôn Mê Thuột 05003.831.099
303 Qt Số 64 48 Săm Bram, TP Buôn Mê Thuột 0934.858.548
304 Qt An Tâm 50 Y jut, TP Buôn Mê Thuột 0984.055.709
305 QT số 48 515 Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Mê Thuột 05003.866.325
306 NT số 49 540 Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Mê Thuột 05003.292.227
307 QT Hoàng Trang 55 Y Ngông, Tân Thành, TP Buôn Mê Thuột 05003843579 -0979128886
308 QT số 65 559 Lê Duẩn, TP Buôn Mê Thuột 05003.825.357
309 Qt Sôố 56 56 Phan Bội Châu, TP Buôn Mê Thuột 05003.855.055
310 Qt Tây 56 Phan Bội Châu, TP Buôn Mê Thuột 0905.366.972
311 Qt Số 21 57A Nguyễn Viết Xuân, TP Buôn Mê Thuột 01684.465.378
312 Qt Ngọc Hà 58 Nguyễn Viết Xuân, TP Buôn Mê Thuột 0989.928.893
313 Qt Nam Hà 59 Hùng Vương, TP Buôn Mê Thuột 05003.813.453
314 Qt Sôố 5 63 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Buôn Mê Thuột 05003.852.645
315 QT Hiếu Trung 63 Phạm Ngũ Lão, TP Buôn Mê Thuột 0905.432.774
316 Qt Số 94 639 Phạm Văn Đồng, TP Buôn Mê Thuột 05003.824.666
317 Qt Số 91 65 Thôn 12, Ea Tu, TP Buôn Mê Thuột 0905.909.585
318 Qt Hoàng Thi 66 Giải Phóng, TP Buôn Mê Thuột 0937.642.520
319 Qt An Lành 66 Phan Chu Trinh, Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuột 0906.471.247
320 Qt Hạnh Phúc 68 Ngô Gia Tự, TP Buôn Mê Thuột 0909.090.667
321 Qt An Nhàng 685 Hà Huy Tập, TP Buôn Mê Thuột 05003.992.288
322 Qt Thùy Trang 7 Tố Hữu, TP Buôn Mê Thuột 0974.741.050
323 Qt Thanh Sơn 70 Nơ Trang Long, TP Buôn Mê Thuột 01633.958.411
324 Qt An Bình 704 Võ Văn Kiệt, TP Buôn Mê Thuột 0947.376.097
325 Qt Châu Sơn 71A Thôn 2 – Cư Ebua, TP Buôn Mê Thuột 0932.481.088
326 Qt Mỹ Kim 8 A Ma Jhao, TP Buôn Mê Thuột 05006.253.099
327 Qt Số 100 85 QL 14, Thôn 16, Hòa Khánh, TP Buôn Mê Thuột 0906.562.268
328 Qt Huy Nghĩa 86 Nguyễn Công Trứ, TP Buôn Mê Thuột 0905.433.031
329 Qt Tây Sơn 88 Lê Hồng Phong, TP Buôn Mê Thuột 05003.852.454
330 Qt Sôố 3 90 Lý Thường Kiệt, TP Buôn Mê Thuột 05003.856.316
331 Qt Hà Phương 90A Mai Hắc Đế, TP Buôn Mê Thuột 05006.252.159
332 QT Số 93 92 QL 14, Chợ Hòa Phú, Hòa Phú, TP Buôn Mê Thuột 05003.638.844
333 QT Hà Anh 99 Nguyễn Du, Tự An, TP Buôn Mê Thuột 0912.203.329
334 Qt Tân Y Dược 99 Y Wang, TP Buôn Mê Thuột 0934.864.488
335 QT Thu Hiền Buôn HĐơk, Xã EaKao , TP Buôn Mê Thuột 0905.199.246
336 Qt Hoàng Uyên Đường Chợ A , Lê Hồng Phong, TP Buôn Mê Thuột 05003.857.642
337 NT số 118 Chợ Đầu Mối Tân Hòa, Tân Hòa, TP Buôn Mê Thuột 0907.228.440
338 Qt Số 90 Chợ Phan Bội Châu, TP Buôn Mê Thuột 01262.737.168
339 Qt Số 27 Chợ Tân An, TP Buôn Mê Thuột 01647.014.860
340 Qt Số 76 Km10, QL 14. Hòa Thuận, Đạt Lý, TP Buôn Mê Thuột 0908.864.145
341 Qt Số 78 Km10, QL14, Thôn 2, Hòa Thuận, Đạt Lý, TP Buôn Mê Thuột 0905.863.533
342 Qt Thái Thạnh KM10, QL26, KOTAM, TP Buôn Mê Thuột 0984.294.185
343 Qt Phúc Khang Km12 – Ql14, TP Buôn Mê Thuột 0979.598.123
344 Qt Số 108 km12, Ql 26, thôn 2, EaTu, Hòa Đông, TP Buôn Mê Thuột 0935.100.955
345 Qt Minh Chi Km13 – Thôn 4, TP Buôn Mê Thuột 0978.921.234
346 Qt Thanh Hưng Km9, Ql14, EaTu, TP Buôn Mê Thuột 0974.764.459
347 Qt Số 85 Km9, Thôn 1, EaTu, Đạt Lý, TP Buôn Mê Thuột 0985.055.755
348 Qt Số 84 Ql 14, Hòa Phú, TP Buôn Mê Thuột 0905.975.574
349 Qt Số 28 R09 Ngô Gia Tự, TP Buôn Mê Thuột 0914.225.275
350 QT Ngọc Hân Số 4 Phùng Hưng, Eatam, TP Buôn Mê Thuột 0938.011.882
351 Qt Tây Thôn 12, Hòa Phú, TP Buôn Mê Thuột 0908.620.467
352 Qt Ngọc Diễm Thôn 2 Cư Ebua, TP Buôn Mê Thuột 0913.023.739
353 Qt Số 117 Thôn 2, Cư Eabua, TP Buôn Mê Thuột 0948.562.929
354 Qt Tây Thôn 6, Hòa Thuận, TP Buôn Mê Thuột 05003.863.008
355 Qt Ngân Sỹ 02 Phạm Ngũ Lão, TX Buôn Hồ 05003.872.509
356 Qt Ngọc Kim 1140 Hùng Vương, Thống Nhất, TX Buôn Hồ 0934.803.538
357 Qt Mỹ Hạnh 1156 Hùng Vương, TX Buôn Hồ, TX Buôn Hồ 0917.815.376
358 Qt Thu Hằng 1232 Hùng Vương, TX Buôn Hồ, TX Buôn Hồ 0909.257.980
359 Qt Thu Trang 1260 Hùng Vương, TX Buôn Hồ 0942.773.232
360 Qt Kim Linh 132 Hùng Vương, TX Buôn Hồ 0984.969.628
361 QTDN Số 32 142 Phạm Ngũ Lão, TX Buôn Hồ 05003.571.579
362 QT Kim Hằng 15 Hoàng Diệu, TX Buôn Hồ 05003.870.826
363 Qt Anh Việt 1574 Hùng Vương, TX Buôn Hồ 0937.773.635
364 QT số 7 1587 Hùng Vương, Bình Tân, TX Buôn Hồ 0963.893.179
365 QT 167 167 Trần Hưng Đạo, TX Buôn Hồ, TX Buôn Hồ 05003.872.989
366 Qt Trương Mãng 28 Nguyễn Chí Thanh, TX Buôn Hồ, TX Buôn Hồ 05003.872.618
367 Qt Thanh Nhàn 339 Trần Hưng Đạo, TX Buôn Hồ, TX Buôn Hồ 0906.603.147
368 Qt Ngọc Sang 416 Hùng Vương, TX Buôn Hồ 0979.939.772
369 Qt Lan Anh 518 Hùng Vương , TX Buôn Hồ 0947.050.967
370 Qt Ngọc Hà 7 Hùng Vương, TX Buôn Hồ 0949.204.646
371 NT CODUPHA Buôn Hồ 87 Trần Hưng Đạo, TX Buôn Hồ 0943.020.975
372 Qt Số 37 966 Hùng Vương, Phường Thiện An, Tx Buôn Hồ, TX Buôn Hồ 01695.740.558
373 Qt Số 3 Bình Minh 3, Bình Thuận , TX Buôn Hồ 0979.572.179
374 Qt Số 48 Buôn Pon, Bình Thuận , TX Buôn Hồ 01659.770.448
375 Qt Số 1 Chợ Cư Bao, Tx Buôn Hồ, TX Buôn Hồ 0912.300.935
376 Qt Huyền Nhi Chợ Cư Bao, Tx Buôn Hồ, TX Buôn Hồ 0974.759.475
377 Qt Số 38 Km 38 Chợ Cư Pao, TX Buôn Hồ 0982.000.976
378 Qt Thành Tâm Sơn Lộc 1, Chợ CưBao, TX Buôn Hồ 0942.941.020
379 Qt Kim Vinh TDP2, Hùng Vương, TX Buôn Hồ 0926.026.329
380 Qt Hoàng Gia Thôn 1A, Bình Hòa, TX Buôn Hồ 0944.447.539