Hệ thống phân phối tại Cà Mau

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Cà Mau:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc Gia Uy ´p Thị Tường A, Xã Hưng Mỹ, H Cái Nước, Cà Mau 0946243025 - 0946088441
2 Quầy thuốc Kiều Diễm âp Đông Hưng, Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước, Cà Mau 0917234394
3 Nhà thuốc Hồ Văn Minh Chợ Năm Căn, TT Năm Căn, H Năm Căn, Cà Mau 07803876712 - 01237097911
4 Quầy thuốc Minh Tâm 411 Nguyễn Tât Thành, Khóm 8, TT Năm Căn, H Năm Căn, Cà Mau 0917667689 - 0947369616 - 0982828182
5 Quầy thuốc Tây Phúc Khóm 1, TT Cái Đôi Vàm, H Phú Tân, Cà Mau 0919.624.499
6 Nhà thuốc Minh Tinh Đường 20 Trưng Nhị, P2, Tp Cà Mau, Cà Mau 02903831287 - 0907864709
7 Nhà thuốc Vĩnh Thuận 10C Trương Nhị, P2, Tp Cà Mau, Cà Mau 02903592228 - 0947.779.396
8 Nhà thuốc Hương Thảo 63 Nguyễn Hữu Lễ , P2, TP Cà Mau, Cà Mau 02903 832704
9 Nhà thuốc Hòa Tân 37 âp Bùng Binh 2, Xã Hòa Tân, TP Cà Mau, Cà Mau 0916819878
10 Nhà thuốc Lâm Thanh Điền 55 Chợ Khánh Hội, Xã Khánh Hội, H U Minh, Cà Mau 0780.3865.999, 0919208082