Hệ thống phân phối tại Cà Mau - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Cà Mau

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Cà Mau:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Quầy thuốc Kiều Diễm âp Đông Hưng, Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước, Cà Mau - KH muốn nhận hàng tại Bưu Điện 917234394
2 Quầy thuốc Minh Tâm 411 Nguyễn Tât Thành, Khóm 8, TT Năm Căn, H Năm Căn, Cà Mau 0917667689- 0947369616
3 Nhà thuốc Hồ Văn Minh Chợ Năm Căn, TT Năm Căn, H Năm Căn, Cà Mau 02903876712- 01237097911
4 Quầy thuốc tây Phúc Khóm 1, TT Cái Đôi Vàm, H Phú Tân, Cà Mau 0919.624.499- 01234624499
5 Quầy thuốc Đạt Phúc Khóm 1, TT Cái Đôi Vàm, H Phú Tân, Cà Mau 0909885506- 0948536635
6 Nhà thuốc Minh Tinh Đường 20 Trưng Nhị, P2, Tp Cà Mau, Cà Mau 02903831287- 0907864709
7 Nhà thuốc Vĩnh Thuận 10C Trương Nhị, P2, Tp Cà Mau, Cà Mau 02903592228 - 0947.779.396
8 Nhà thuốc Hương Thảo 63 Nguyễn Hữu Lễ , P2, TP Cà Mau, Cà Mau 02903 832704- 01253770707
9 Nhà thuốc Hòa Tân 37 âp Bùng Binh 2, Xã Hòa Tân, TP Cà Mau, Cà Mau 916819878
10 Nhà thuốc Lâm Thanh Điền 55 Chợ Khánh Hội, Xã Khánh Hội, H U Minh, Cà Mau 02903865999- 0919208082
11 Quầy thuốc Gia Uy âp Thị Tường A, Xã Hưng Mỹ, H Cái Nước, Cà Mau 946088441
12 Quầy thuốc T. Vân Khóm 2, TT Cái Nước, H Cái Nước, Cà Mau 919626163
13 Nhà thuốc Khỏe & Đẹp 124, Nguyễn Tât Thành, TT Năm Căn,Năm Căn,Cà Mau 948802999