Hệ thống phân phối tại Bình Phước

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Bình Phước:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Ngân Soa Chợ, Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước - SĐT: 06513971198 06513971198
2 QT Nguyễn Thị Nga TT Đức Phong, Bù Đăng, Bình Phước - SĐT: 0919164308 0919164308
3 QT số 136 78 Ngã tư Bom Bo, Bom Bo, Bù Đăng, Bình Phước - SĐT: 0977223769 0977223769
4 QT số 950 Chợ Bù Na, Nghĩa Trung, Bù Đăng, Bình Phước - SĐT: 0976130770 0976130770
5 NT Đức Minh Tổ 10, âp Hiếu Cảm, TT Chơn Thành, Bình Phước - SĐT: 0962962992 0962962992
6 QT Tân Dược 78 35 Minh Hưng, Chơn Thành, Bình phước - SĐT: 06513644409 06513644409
7 QT Trung Uyên TT Chơn Thành, Chơn Thành, Bình Phước) - SĐT: 01677304224 01677304224
8 QT Tân Khai tổ 8, âp 2, QL 13, Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước - SĐT: 0907631898 0907631898
9 QT Phú Kiên Chợ Lộc Ninh, TT Lộc Ninh, Lộc Ninh, Bình Phước - SĐT: 01205057777 01205057777
10 QT Liên Châu TTTM Bù Nho, Phú Riềng, Bình Phước - SĐT: 0947876748 0947876748
11 QT Thu Hường Chợ Bù Nho, Phú Riềng, Bình Phước - SĐT: 0987555115 0987555115
12 NT Tú Châu QL 14, Chợ Tân Thành, P. Tân Thành, Bình Phước - SĐT: 0988508262 0988508262
13 NT Trang Cảnh Tân 17 Lý Tự Trọng, P. An Lộc, TX. Bình Long, Bình Phước - SĐT: 06513666828 06513666828
14 HT Trung Tâm QL 14, Tân Bình, TX Đồng Xoài, Bình Phước (bùng binh TX Đồng Xoài) - SĐT: 01696698237 01696698237
15 NT Bình Trà Giang 23 Nơ Trang Long, P.Tân Bình, TX Đồng Xoài, Bình Phước - SĐT: 0973439539 0973439539
16 NT Trà Giang 844 Phú Riềng Đỏ, P.Tân Bình, TX Đồng Xoài, Bình Phước - SĐT: 0973439539 0973439539
17 NT Ngọc Phước Kp1, Long Thủy, TX Phước Long, Bình Phước - SĐT: 0983778281 0983778281
18 NT Vân Kiều P. Sơn Giang, TX Phước Long, Bình Phước - SĐT: 0984696015 0984696015
19 QT Bá Chiến Thôn Đồng Tiến, Xã Phước Tân, Phú Riềng, Bình Phước - SĐT: 0988213010 0988213010
20 QT Trung Hiếu TTTM Phước Bình, TX Phước Long, Bình Phước - SĐT: 06513774893 06513774893
21 QT Vạn Hưng TTTM Phước Bình, TX Phước Long, Bình Phước - SĐT: 06513713033 06513713033