Hệ thống phân phối tại Bình Định

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Bình Định:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Thanh Hằng âp Hưng Lập B, Xã Tân Hưng, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước - SĐT: 0973637889 0973637889
2 NT Thu Hương 17 đường 3/2, Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định - SĐT: 0563850582 0563850582
3 NT Văn Minh 229 Quang Trung, TT Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định - SĐT: 0563850225 0563850225
4 QT Đức Toàn Cát Hạnh, Phù Cát, Bình Định - SĐT: 0977655001 0977655001
5 HTB Thế Sanh 108 Nguyễn Huệ, TT Bình Dương, Phù Mỹ, Bình Định - SĐT: 0914030354 0914030354
6 QT Tâm Hiếu 03 Nguyễn An Ninh, TT Bình Dương, Huyện Phù Mỹ, Bình Định - SĐT: 0983748421 0983748421
7 NT An Sinh 238 Tăng Bạc Hổ, Quy Nhơn , Bình Định - SĐT: 0942000205 0942000205
8 NT An Trí 462 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định - SĐT: 0905098124 0905098124
9 NT Bảo Dung 321 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định - SĐT: 0563622902 0563622902
10 NT Hiếu Nghĩa 34 Phạm Hồng Thái, Quy Nhơn , Bình Định - SĐT: 0903501538 0903501538
11 NT Hồng Nhung 1 305 Nguyễn Huệ, Tp.Quy Nhơn, Bình Định - SĐT: 01222059324 01222059324
12 NT Ngọc Chi 335 Đào Tân, Tuy Phước, Bình Định - SĐT: 0563633431 0563633431
13 NT Thanh Hằng 79 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, Bình Định - SĐT: 0563524539 0563524539
14 NT Thanh Loan 08 Võ Lai, Tp.Quy Nhơn, Bình Định - SĐT: 0563524508 0563524508
15 NT Thành Tâm Tổ 13, KV2, Đường Đào Tân, P.Nhơn Bình, Tp.Quy Nhơn, Bình Định - SĐT: 0935194795 0935194795
16 NT Thúy Hằng 279 Âu Cơ, P. Bùi Thị Xuân, Tp.Quy Nhơn, Bình Định - SĐT: 0563841471 - 0935721751 0563841471 - 0935721751
17 QT Quang Trung 450 Nguyễn Thái Học, Tp.Quy Nhơn, Bình Định - SĐT: 0905098124 0905098124
18 QT Thy Nga 510 Nguyễn Thái Học, Tp.Quy Nhơn, Bình Định - SĐT: 0563846148 0563846148
19 ĐL Thủy Nhung (4 Phùng) Đối diện chợ mới Phước Sơn, H. Tuy Phước, Tỉnh Bình Định - SĐT: 0563830112 0563830112
20 QT Hưng Chính 50 Trần Phú, TT Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định - SĐT: 0563833443 0563833443
21 QT Thanh Quang 272 Đào Tân, Tuy Phước, Bình Định - SĐT: 01667385635 01667385635
22 NT Kim Tuyến Chợ Nhơn Hậu, TX An Nhơn, Bình Định - SĐT: 01223408779 01223408779
23 NT Tư Nhân Thanh Xuân 136 Ngô Gia Tự, TX An Nhơn, Bình Định - SĐT: 0563835450 0563835450