Hệ thống phân phối tại Bến Tre

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Bến Tre:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Nguyễn Trần TT Ba Tri , H Ba Tri, Bến Tre - SĐT: 0975012376 0975012376
2 Bùi Minh Trí ấp An Ngãi Trung xã Tân Thạnh H Ba Tri Bến Tre - SĐT: 0753857241 0753857241
3 QT 306 306 ấp Vĩnh Hội, Xã Vang Quới Tây, H. Bình Đại,Bến Tre - SĐT: 0753854081 0753854081
4 QT 97 ấp 3, xã Bình Thắng , H Bình Đại Bến Tre - SĐT: 0919551729 0919551729
5 QT 190 xã Đại Hòa Lộc, H Bình Đại Bến Tre - SĐT: 0903160119 0903160119
6 QT 29 xã Phú Thuận, H Bình Đại Bến Tre - SĐT: 0753853232 0753853232
7 QT 732 xã Long Định H Bình Đại Bến Tre - SĐT: 0753746028 0753746028
8 QT 710 xã Bình Thắng, H Bình Đại, Bến Tre - SĐT: 0919277488 0919277488
9 Dương Văn Vị 46/1C Đường 383 H Bình Đại Bến Tre - SĐT: 0753853037 0753853037
10 QT 729 xã Lộc Thuận H Bình Đại Bến Tre - SĐT: 0919772100 0919772100
11 QT 728 xã Thới Lai Huyện Bình Đại Bến Tre - SĐT: 0753854367 0753854367
12 QT 654 xã An Phước , H Châu Thành , Bến Tre - SĐT: 0947614978 0947614978
13 QT 1023 ( quầy số 17 cũ) Tổ 3, ấp 3, xã An Hóa, H Châu Thành Bến Tre - SĐT: 0909363137 0909363137
14 YHCT Tân Sanh Đường ấp Chánh Xã Tiên Thủy H Châu Thành Bến Tre - SĐT: 0753868234 0753868234
15 Tam Phước xã Tam Phước , H Châu Thành, Bến Tre - SĐT: 0752473797 0752473797
16 NT Lê Trung Đức xã Long Thới, Chợ Lách, Bến Tre - SĐT: 0753873362 0753873362
17 YHCT Bảo An Đường 28/3B , KP2, TT Chợ Lách, H Chợ Lách , Bến Tre - SĐT: 0753871275 0753871275
18 YHCT Thái Hòa TT Giồng Trôm , Huyện Giồng Trôm, Bến Tre - SĐT: 01245937986 01245937986
19 QT 606 xã Châu Hòa H Giồng Trôm Bến Tre - SĐT: 0947320454 0947320454
20 QT 218 Ấp Bình Thuận, xã Tân Thanh, Bến Tre - SĐT: 0753861653 0753861653
21 Phúc Thịnh TT Giồng Trôm, H Giồng Trôm, Bến Tre - SĐT: 01694742899 01694742899
22 QT 638 Thạnh Phú, xã Tân Thanh Tây H Mỏ Cày Bắc Bến Tre - SĐT: 0974412174 0974412174
23 QT 457 ấp Thanh Sơn 3, XãThanh Tân, H Mỏ Cày Bắc Bến Tre - SĐT: 0948545144 0948545144
24 QT 342 P Tân Phú Tây , H Mỏ Cày Bẵc - SĐT: 0945713969 0945713969
25 NT Đức Tế Hưng Chợ Tân Trung xã Phước Mỹ Trung H Mỏ Cày Bắc Bến Tre - SĐT: 01234083430 01234083430
26 QT 474 xã An Thạnh H Mỏ Cày Nam Bến Tre - SĐT: 0947991973 0947991973
27 QT 614 Mỏ Cày Nam., Bến Tre - SĐT: 01629121444 01629121444
28 QT 629 ấp Phú Tây Thượng xã Bình Khánh Đông , H Mỏ Cày Nam Bến Tre - SĐT: 0987499137 0987499137
29 NT Chánh An Đường 138 Lê Lai TT Mỏ Cày H Mỏ Cày Nam Bến Tre - SĐT: 0918360964 0918360964
30 Nguyễn Văn Vũ xã Cẩm Sơn H Mỏ Cày Nam Bến Tre - SĐT: 0753893244 0753893244
31 QT 261 xã An Thới H Mỏ Cày Nam Bến Tre - SĐT: 0753847277 0753847277
32 YHCT Trí Thái Hòa 272/1 ấp 10, TT Thạnh Phú , H Thạnh Phú , Bến Tre - SĐT: 0908658238 0908658238
33 QT 168 xã Bình Thạnh H Thạnh Phú Bến Tre - SĐT: 0919555822 0919555822
34 NT Cổ Nhuận Nguyên 15 Nguyễn Du, P2, TP Bến Tre - SĐT: 0753812805 0753812805
35 QT 434 Sơn Đông, TP Bến Tre Bến Tre - SĐT: 01668481613 01668481613
36 QT 213 576A ấp 2 Sơn Đông Tp Bến Tre Bến Tre, đối diện UBND xã Sơn Đông - SĐT: 01268444045 01268444045
37 QT 282 189 B KP2, P5 TP Bến Tre - SĐT: 0908055775 0908055775