Hệ thống phân phối tại Bắc Ninh

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Bắc Ninh:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Ý Yên 261 Hoàng Quốc Việt, Thị Cầu, Bắc Ninh 01666466199
2 Quầy Thuốc Hà Bắc 242 Trần Hưng Đạo, Thành phố Bắc Ninh
3 NT Hồng Thắng 18 Nguyễn Văn Cừ, NInh Xá, Bắc Ninh 0988181507
4 Quầy Thuốc số 3 - Chị Dịnh Số 154, Phố Hồ, TT Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh 01684187647
5 QT Tâm Cường Chợ Me, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh 01679635389
6 CN Dược Tiên Du Số 7 Lý Thường Kiệt, TT Lim, Tiên Du,Bắc Ninh 0982350319
7 QT số 6 - Nguyễn Thị Oanh Đông Du, Đào Viên, Quế Võ, Bắc Ninh 01232999787
8 HT Trung Tâm - DS Thư Ngã 3, TT Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh 0904246327
9 QT số 9 - Đoàn Thị Hà Kênh Vàng, Lương Tài, Bắc Ninh 0985469743