Hệ thống phân phối tại Bắc Ninh

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Bắc Ninh:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 HT số 9 - Chị Nhanh (KA14) Lôi Châu, An Thịnh, Lương Tài - SĐT: 0981441039 0981441039
2 QT số 3 - Chị Dịnh (KA14) Số 154, Phố Hồ, TT Hồ, Thuận Thành - SĐT: 01684187647 01684187647
3 HTTN - Chị Soan (KA14) QT số 21, chợ Ngo, An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh - SĐT: 0988628241 0988628241
4 HTTN - DS Dung (KA14) Chợ Sơn, Tiên Du - SĐT: 0974084027 0974084027
5 HTTN - Chị Thoa (KA14) Chi Hồ, Tiên Du - SĐT: 0988386657 0988386657
6 Hiệu Thuốc tư nhân - Nguyễn Thế Trai Chợ Đò, An Thịnh, lương Tài - SĐT: 0972746705 0972746705
7 NT QMG - chị Hương Số 8 Tỉnh Cầu, Từ Sơn, Bắc Ninh - SĐT: 0982462865 0982462865
8 QT Tâm Cường Hương Mạc, Từ Sơn, bắc Ninh - SĐT: 01679635389 01679635389
9 NT ý Yên 261 Hoàng Quốc việt, Thị Cầu, bắc Ninh
10 Quầy Thuốc Tư Nhân - Bình Dân Nghiêm Xá, TT Phố Mới, Bắc Ninh
11 Quầy Thuốc Mai Phúc Ngã 4 Cầu Dâu, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh - SĐT: 1667697039 01667697039
12 Quầy Thuốc Thiên Ân Chợ Phủ, TT Phố Mới, Bắc Ninh
13 Quầy Thuốc Vũ Thị Lịch Chợ Chiều, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh - SĐT: 987387617 0987387617
14 Quầy Thuốc số 7 - Nguyễn Lan Phương Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh - SĐT: 977964676 0977964676
15 Nhà Thuốc Thảo Kiên 73 Chợ Dầu, Từ Sơn, Bắc Ninh - SĐT: 973961699 0973961699
16 Nhà Thuốc Quang Minh 109 Phù Lưu, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh - SĐT: 963918969 0963918969
17 Quầy Thuốc Thùy Dương Chợ Roi Sắt, Phủ Trần, Từ Sơn, Bắc Ninh - SĐT: 976568589 0976568589
18 Quầy Thuốc số 3 Chợ Mới, Xuân ổ, Võ Cường, Bắc Ninh - SĐT: 988239922 0988239922
19 Quầy Thuốc Nhân Dân Khu Phố Tân Thanh, Đông Kị, Bắc Ninh - SĐT: 963007191 0963007191
20 NT Thanh Huyền Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh - SĐT: 1672526189 01672526189
21 NT Hồng Thắng 18 Nguyễn Văn Cừ, NInh Xá Bắc Ninh - SĐT: 988181507 0988181507
22 QT Vũ Sỹ Luân Roi Sóc, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh - SĐT: 972145143 0972145143
23 QT Ngọc Hà TT Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh - SĐT: 984656729 0984656729
24 QT Hà Bắc 242 Trần Hưng Đạo, Thành phố Bắc Ninh
25 QT 7- cô Đoan Phố Dâu, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh
26 CN Dược Tiên Du - Chị Hằng Số 7 Lý Thường Kiệt, TT Lim, Tiên Du,Bắc Ninh - SĐT: 982350319 0982350319