Hệ thống phân phối tại Bắc Kạn - Viên đại tràng ANVIDA

Hệ thống phân phối tại Bắc Kạn

Danh sách các Đại lý, Nhà thuốc phân phối viên đại tràng ANVIDA tại Bắc Kạn:

Stt Nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Thu Trang - Chị Trang Số 223 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Đức Xuân, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 01244503333/01675503333