Khai trương phòng chẩn trị Đông y Phùng Gia Đường - Viên đại tràng ANVIDA