Đại tá Lê Lộc chia sẻ niềm vui khi thoát khỏi phiền toái đại tràng - Viên đại tràng ANVIDA