ANVY phối hợp với Phòng Y tế quận Cầu Giấy tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn - Viên đại tràng ANVIDA